Behandeling


Behandeling

Jij als patiënt staat met alle aspecten van jouw klacht en jouw leven centraal tijdens het consult. Ik kijk naar het verband tussen klachten en gebeurtenissen en klachten die onderling een relatie met elkaar kunnen hebben. Hierdoor is iedere behandeling individueel en kunnen twee patiënten met dezelfde klacht een ander homeopathisch middel voorgeschreven krijgen.

De behandeling bestaat uit opvolgende consulten en regelmatige afstemming tussen de consulten door. Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze bestaat. Een klacht die is ontstaan na een acute gebeurtenis is sneller opgelost dan een klacht die gedurende langere tijd bestaat en chronisch geworden is.

Voor een consult op afspraak ben je van harte welkom bij mij op de praktijk. Is het niet mogelijk om naar de praktijk te komen dan kan ik je ook thuis bezoeken. Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die vanuit een medische achtergrond niet naar de praktijk kunnen komen.
Voor een bezoek aan huis breng ik een toeslag en een kilometervergoeding in rekening (informatie hierover lees je bij tarieven).

 

Eerste consult
Het eerste consult duurt ongeveer 1½ à 2 uur. Tijdens het consult wordt de basis gelegd voor de behandeling. Ik verzamel zo veel mogelijk informatie die jij me geeft over familiaire risico’s, incidenten uit je leven, ingrijpende gebeurtenissen en ziektes die doorgemaakt zijn.
Uiteraard besteed ik veel aandacht aan de specifieke klacht waar je voor komt. 
Naar aanleiding van het eerste consult wordt er een homeopathisch geneesmiddel voorgeschreven. De voorgeschreven middelen worden door een apotheek verstrekt en per post toegestuurd. Een duidelijke gebruiksaanwijzing met instructies voor de inname van de middelen stuur ik je per mail.
Het is belangrijk om bij duidelijke verbeteringen of verslechteringen contact met me op te nemen, zodat ik de behandeling, waar nodig, kan bijsturen. Alleen op deze manier blijft een behandeling efficiënt verlopen.

 

Het vervolg
Tijdens het vervolgconsult bespreken we jouw ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties. Zijn er nieuwe klachten bij gekomen of zijn er opvallende dingen gebeurd in het dagelijks leven, welke mogelijk van invloed zijn op jouw welbevinden? En hebben er naast de lichamelijke klacht veranderingen plaats gevonden in leefstijl en de leefgewoontes. Ik probeer tijdens onze gesprekken signalen op te vangen die van belang zijn voor de behandeling.Op basis van deze informatie maak ik een nieuw voorschrift, wordt het huidige voorschrift bijgesteld of krijg je een nieuw middel voorgeschreven.  

 

Afronding
Een behandeling kan worden afgerond als jouw klacht over is. Ik vind een behandeling afgerond als jij zowel fysiek als mentaal weer in balans bent en jij je zonder beperkingen kan bewegen en gedragen.
Of dat voor jou hetzelfde is bepaal je zelf. Op elk gewenst moment kun je de behandeling afronden.
Is de oorzaak voor het ontstaan van jouw klacht echter nog niet opgelost dan bestaat de kans dat zich in de toekomst nieuwe klachten ontwikkelen of de klacht weer terug komt. De behandeling kan dan altijd weer hervat worden.

 

 

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die je zelf hebt aangeleverd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
  • ik heb wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier

De gegevens in jouw dossier zouden voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Bij waarneming van mijn praktijk tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg